Eparticipa es un servicio de:

Transformem el barris

Registra't i participa

Xarxes

 • Xarxa pels pressupostos participatius la democràcia econòmica Xarxa de Ciutats Participatives

  La Xarxa de Ciutats Participatives (anterior Xarxa Estatal pels Pressupostos Participatius sorgix de l'interés de diferents entitats locals de l'Estat Espanyol per continuar apostant per una democràcia participativa, des de processos que es traduïxen en noves formes de govern a través dels quals la ciutadania puga recuperar l'espai públic i desenrotllar ferramentes i estratègies per a intervindre en l'entorn que la rodeja.

 • La Comissió d'Inclusió Social i Democràcia Participativa (CISDP) de l'organització mundial “Ciutats i Governs locals Units” (CGLU)

  La Comissió d'Inclusió Social i Democràcia Participativa (CISDP) de l'organització mundial “Ciutats i Governs locals Units” (CGLU) constituïx una xarxa de ciutats d'àmbit mundial que es reunix per a intercanviar experiències i compartir reflexions polítiques en matèria d'inclusió social, democràcia participativa i drets humans en un espai de trobada internacional amb capacitat d'interlocució amb nacions Unides.
  L'origen de la CISDP es troba en el Fòrum d'Autoritats locals (FAL), espai de reflexió i discussió política entre autoritats locals de tot el món que se celebra des de 2001 de forma simultània al Fòrum Social Mundial

 • Els Pressupostos Participatius i les seues xarxes

 • Xarxa FAL

  Xarxa de municipis i xarxes d'entitats locals d'Europa i Amèrica Llatina creada l'any 2001. El lloc arreplega les activitats de la xarxa i informacions sobre esdeveniments relacionats amb la democràcia participativa, la descentralització i el desenrotllament local.

 • Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP)

  L'OIDP és una xarxa de més de 500 ciutats del món, entitats, organitzacions i centres d'investigació que volen intercanviar i aplicar coneixement i experiències sobre democràcia participativa en l'àmbit local per a aprofundir la democràcia en el govern de les ciutats