Eparticipa es un servicio de:

Transformem el barris

Registra't i participa

Què són

QUÈ SÓN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS?

Els Pressupostos Participatius són una ferramenta de participació i gestió de la ciutat, per mitjà de la qual la ciutadania pot proposar i decidir sobre el destí de part dels recursos municipals. En este procés és necessari cuidar, de forma molt especial, la incorporació de tots els sectors de la ciutadania, tenint en compte la perspectiva de gènere i l'aplicació de mesures que possibiliten la participació de persones amb càrregues familiars o discapacitats, sense oblidar a sectors específics de població, com per exemple als més jóvens.

Des que, en 1989 es posaren en marxa les primeres iniciatives en la ciutat brasilera de Porte Alegre, la figura dels Pressupostos Participatius hi ha anat guanyant presència tant a Amèrica Llatina com a Europa. Es tracta d'un instrument en expansió per a aprofundir en la democràcia participativa

A Espanya, les experiències més significatives fins ara s'han desenrotllat en ciutats com Sevilla, Còrdova, Albacete, Sant Sebastià, Màlaga, Jerez, Getafe, Pont Genil, Sabadell, Leganés, Port Real, Elx, Novelda entre altres.

¿PER A QUÈ SERVIXEN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS?

El Pressupost Participatiu té com a principal objectiu la participació directa de la ciutadania en este procés, a fi d'establir les principals demandes i preocupacions dels veïns i veïnes en matèria generalment de gastos (activitats, inversions públiques...) i incloure'ls en el pressupost anual de la ciutat, prioritzant els més importants i realitzant un seguiment dels compromisos aconseguits.

A més de decidir part del pressupost municipal els Pressupostos Participatius també pretenen: promoure que la ciutadania no siga simple observadora dels esdeveniments i decisions, i que puga convertir-se en protagonista activa del que ocorre en la ciutat, aprofundint així en una democràcia participativa, buscant entre tots i totes, solucions que es corresponguen amb les necessitats i desitjos reals que tenim.

AVANTATGES: QUÈ APORTEN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS?

La principal aportació dels Pressupostos Participatius és l'assentament de la idea d'una ciutadania activa, fent partícip al veí i veïna de la marxa de la ciutat. Entendre, en definitiva, la gestió pública com una cosa que té a veure amb les nostres vides, i que podem no sols participar, sinó també decidir sobre estos assumptes públics.

A més, podem establir una sèrie d'avantatges que han d'acompanyar el desenrotllament del procés:

  • Major transparència i eficiència en la gestió municipal, al compartir entre tots el debat sobre en què es van a gastar els nostres impostos.
  • Millora de la comunicació entre administració i ciutadania, generant espais d'interlocució entre polítics/es, veïns/es, col·lectius i personal tècnic.
  • És un procés obert a tot el món, que possibilita la participació directa de totes les persones, superant així la lògica participació representativa, que es limita a l'acció de votar cada quatre anys.
  • Es tracta d'un procés autoregulat, és a dir, que són els propis participants els que decidixen com han de ser les «regles del joc» que han de regir el procés.
  • Fomenta la reflexió activa i la solidaritat per quant tots els veïns i veïnes tenen l'oportunitat del conéixer i dialogar sobre els problemes i demandes de la resta.

Com veiem, els Pressupostos Participatius parlen de diners, però també de nous espais de participació, d'aprofundiment democràtica en la vida local, de participar per a decidir. Parlen en definitiva d'apropiació dels assumptes públics per part de la ciutadania, la qual cosa en el fons constituïx l'essència de la democràcia.

Font:  www.presupuestosparticipativos.com