Eparticipa es un servicio de:

Transformem el barris

Registra't i participa

INVERSIONS SOSTENIBLES EN PROCÉS O FINALITZADES

Les propostes han de ser per a inversions financerament sostenibles, això vol dir que han d’estar destinades a ús públic, a millorar els serveis de la comunitat local, i han de tindre una vida útil de més de 5 anys, com per exemple totes aquelles accions que tinguen a veure amb la cura del medi ambient i l’eficiència energètica, l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, la millora de parcs públics i jardins, la rehabilitació o recuperació de zones o edificis que estiguen destinats a ús de la comunitat local. Repavimentació, ampliació i condicionament d’edificis municipals d’ús públic com poliesportius, piscines, centres cívics... Millora de la mobilitat i la seguretat vial; per exemple: reparació de viaris, carril bici, circuits esportius, faroles... Construcció, reparació i remodelació de parcs. Rehabilitació de patrimoni.

Relació d'inversions sostenibles en procés o finalitzades. Les dites inversions no deuen de ser propostes ja que estan realitzades o estan en procés de realització.

Descarregar relació

2015

 
TIPO PROYECTO PESUPUESTO ESTADO
O.I.F.S. MUNICP2015 Repavimentación de Pista Polideportiva Exterior sita en Polideportivo Municipal 15.803,92 € FINALIZADA
O.I.F.S. MUNICP2015 Reparación y acondicionamiento de parquet en Pabellón A en Ciudad Deportiva Municipal 28.375,47 € FINALIZADA
O.I.F.S. MUNICP2015 Instalación AC vestuarios Campo futbol Coma 32.295,96 € FINALIZADA
O.I.F.S. MUNICP2015 Ampliación Salas Polivalentes en Piscina Climatizada Municipal 375.000,00 € FINALIZADA
O.I.F.S. MUNICP2015 Cancha Baloncesto en zona delantera Pabellón Polideportivo Municipal 92.213,62 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2015 Cafetería en Ciudad Deportiva Municipal y Punto de Venta en Polideportivo en La Canyada 173.793,18 € FINALIZADA
O.I.F.S. MUNICP2015 Reposición de Caminos Rurales 2015 60.468,64 € FINALIZADA
O.I.F.S. MUNICP2015 Centro Cívico en el Barrio de Sta. Rita. 1.198.505,00 € FINALIZADA
O.I.F.S. MUNICP2015 Zona de "Street Workout en Jardín Avda. Europa 37.437,40 € FINALIZADA
O.I.F.S. MUNICP2015 Proyecto de Ejecución "Retirada de Fibrocemento en los Colegios" 55.197,19 € FINALIZADA
O.I.F.S. MUNICP2015 Reductores de velocidad de vehículos en varias calles de Paterna. 59.982,73 € FINALIZADA
O.I.F.S. MUNICP2015 Colector de aguas pluviales en las calle Dr. Machí y Circunvalación Fase II 1.993.658,27 € FINALIZADA
O.I.F.S. MUNICP2015 Reparación viario peatonal y rodado en calles de suelo urbano de La Canyada. 60.492,89 € FINALIZADA
O.I.F.S. MUNICP2015 Reparación viario peatonal y rodado en calles varias del Casco Urbano 50.708,37 € FINALIZADA
O.I.F.S. MUNICP2015 Obras en Vía Pública 2016 1.198.505,00 € FINALIZADA

 

2016

 
TIPO PROYECTO PESUPUESTO ESTADO
O.I.F.S. MUNICP2016 Reposición del vallado en la Ciudad Deportiva de Viña del Andaluz. 27.358,00 € FINALIZADA
O.I.F.S. MUNICP2016 Circuito de Running y Pista de Patinaje en el Parque Central 287.980,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2016 Remodelación Piscina Municipal en Carretera Manises 2.072.972,77 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2016 Alumbrado y Adecuación del Campo de Fútbol del Plantío para uso deportivo polivalente. 41.548,42 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2016 Remodelación Parque Santísimo Cristo de la Fé 215.000,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2016 Remodelación Calle San Antonio 514.740,58 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2016 Habilitación del Molino del Testar como uso Museístico 572.350,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2016 Remodelación fachada edificio público Calle Maestro Canós 136.500,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2016 Remodelación fachada edificio público Calle San Francisco de Borja 136.500,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2016  Nueva Fase Parque de Alborgí 363.000,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2016 Renovación e Instalación de aguas pluviales, agua potable, y urbanización de la Calle Jacinto
Benavente.
791.913,88 € EN PROCESO

 

2017

 
TIPO PROYECTO PESUPUESTO ESTADO
O.I.F.S. MUNICP2017 Adecuación y conservación en instalaciones de la Ciudad Deportiva Municipal. 629.520,67 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Vallados en diversas instalaciones deportivas. 80.000,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Puesta en uso de espacios libres en instalaciones deportivas Ciudad Deportiva Municipal. Pista
Atletismo.
800.000,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Adecuación frontón en polideportivo municipal de Carretera de Manises 150.000,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Reforma campo de fútbol de La Coma - Rugby. 50.000,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Instalación de climatización y ventilación sala polivalente sita en piscina municipal La Cañada 50.000,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Instalación de alumbrado para el campo de fútbol de La Coma y del Estadio de Fútbol del Gerardo
Salvador
192.592,59 €  EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Reparación estructura madera piscina climatizada 40.000,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Instalación de deshumectadora en piscina La Cañada 50.925,92 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Refugio municipal de animales Fuente del Jarro 241.903,20 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Reforma calles adyacentes Plaza Pueblo 486.110,24 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Creación ruta biosaludable en la calle 133 y calle 17 de La Cañada 504.758,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Reforma colegios. 372.300,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Urbanización área aparcamiento en c/ Ramón Ramia Querol 776.106,10 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Adecuación solar junto CP Vicente Mortes para aparcamiento 259.182,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Adecuación aparcamiento subterráneo en el Auditorio Municipal 36.300,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Mejora de elementos en parques infantiles. FASE I 441.010,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Acondicionamiento zona municipal en calle Valencia 273.082,79 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Urbanización parte alta del Parque Cuevas de La Torre 1.800.000,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Mejora de infraestructura de evacuación de aguas pluviales en el Barranco Rubio 143.990,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Depósito municipal de coches en custodia Fuente del Jarro 330.457,05 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Soterramiento vial rodado en el paso a nivel de la Carretera de Manises 3.000.000,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Vallado parcela dotacional en Santa Gema 64.795,50 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Reforma de la torre de vigilancia forestal de La Vallesa. 84.700,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Automatización puertas en el Parque Central 86.394,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Diseño e intervención en el ámbito de la Cordà PENDIENTE EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Adecuación de rutas escolares seguras 215.985,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Estudio e implantación de medidas de seguridad en los pasos a nivel de la línea 2 en Paterna 121.000,00 € EN PROCESO
O.I.F.S. MUNICP2017 Reasfaltado y reparación de aceras en el término municipal 785.000,00 € EN PROCESO